Poland - Export

Poland-Export.com
Din väg till framgång
Det vålda sidspråket: Svenska

Vet du att

int(1)

Export (från latIn ex betyder ” utanför „ + portare” bära ”) - är det de gods som produceras i ett visst landdäribland i Polen och sedan säljs utomlands. För EU ländernadäribland Polen är export en försäljning av varor tillde länder som ligger utanför EU. Försäljning av varor inom EUländerna kallas för den europeisksa gemenskapens inre försäljningoch utgör därmed ingen export.

Exportörer är det de firmor och företag som producerar sina produkter i ett visst land (t.ex. i Polen) och sedan skickar och säljer dessa utomlands. Exportörer som har sitt säte i EU länderna, däribland även i Polen säljer sina varor eller tjänster utanför EU ländernas territorium. Försäljning av produkter och tjänster på EU:s område är försäljning inom EU länderna.

Våra partners