• Detaljhandel
  • Grossisthandel
  • Återförsäljare sökes
  • Möjlig kontraktstillverkning
Visa sökresultat: 1 - 10 av 16

IPN Instytut Pamięci Narodowej

Uppvisat erbjudande: 12526
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
mazowieckie, Polen

Institutets mål är att samla och förvalta dokument
författade av säkerhetsorganer mellan 1944 och
1990. Att leda undersökning av krigsförbrytelser:
nazistiska och kommunistiska samt
utbildningsverksamhet. Inom ramen för Institutet
finns: Kommission för Undersökning av Förbrytelser
mot den Polska Nationen, Byrån för Lustration,
Byrån för Tillgängliggöring och Arkivering av
Dokument samt Byrån för Allmän Utbildning.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uppvisat erbjudande: 12455
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
mazowieckie, Polen

Nationella Utbildningsdepartementet omfattar
följande avdelning inom regeringens administration
utbildning och uppfostran. Departementets
viktigaste mål omfattar stipendier för elever,
externa prov, statens politik mot ungdomar,
anställning av lärare, deras befordran och löner,
program, pedagogiska läromedel samt
förskoleutbildning, allmän- och yrkesutbildning.

Ministerstwo finansów

Uppvisat erbjudande: 12380
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
mazowieckie, Polen

Finansdepartementet fungerar som ett hjälpkontor
för finansministern. Det har ansvaret för följande
avdelning inom regeringens administration –
offentliga finanser. Departementet hjälper
finansministern med planering av statens budget,
finansiering av landstingskommuner, skattärenden
samt ärenden förknippade med politisk skuld.

Ministerstwo gospodarki

Uppvisat erbjudande: 12473
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
mazowieckie, Polen

Ekonomiminister – departamentet som leder
avdelningen ekonomi. Avdelningen sysslar med
ekonomiska frågor – ekonomiskt samarbete
med utlandet, industriell egendom, ekonomisk
verksamhet, ekonomisk koordination, samarbete
med organisationer inom ekonomisk självförvaltning
samt energi- och certifieringsorganisationer.

Ministerstwo Infrastruktury

Uppvisat erbjudande: 12532
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
mazowieckie, Polen

Infrastrukturdepartementet genomför uppdrag
förbundna med följande avdelningar: sjöfarts-
och inlandsekonomin, markanvändning och
bostadsekonomin, förbindelser, vägtransport,
sjötransport och lufttransport. Dessutom sysslar
departementet med uppdrag förbundna med
telekommunikation, post och europeiska fonder.

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
mazowieckie, Polen

Departementets uppgifter består bland annat i att
utföra och koordinera uppdrag förbundna med
regeringens politik när det gäller
kulturminnesvård, att inleda verksamheter som
ska stödja den nationella traditionen, vård och
uppsikt över artistskolväsendet, vård om följande
områden: musik, teater, balett, plastik, bio,
litteratur och det kulturella utbytet med utlandet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uppvisat erbjudande: 12274
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
mazowieckie, Polen

Departementet för Vetenskap och Högre Utbildning
leds av ministern för vetenskap och högre
utbildning som styr verksamheter ”vetenskap” och
”högre utbildning” inom regeringens administration
Dessutom förvaltar han budgeten beträffande
vetenskapliga forskningar och undersökningar både
hemma och utomlands. Ministern arbetar tillsammans
med Vetenskapsrådet.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Uppvisat erbjudande: 12337
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
mazowieckie, Polen

Departementets uppgifter består i att sköta
ärenden förbundna med allmän värnplikt, leda
väpnade styrkor vid fredstid, utarbeta grundsatser
för landets försvar inklusive förslag beträffande
de väpnade styrkornas utveckling och struktur,
uppfylla bestämmelser och direktiv om det
nationella försvaret, samt att ingå
internationella militära avtal.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Uppvisat erbjudande: 12386
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
mazowieckie, Polen

Departementet för Arbete och Socialpolitik består
av organisatoriska enheter som sysslar med
”social trygghet”, ”arbete” och ”familjefrågor”
inom regeringens administration. Avdelningarna
omfattar följande områden: anställning och
motverkning av arbetslösheten, arbetsrelationer
och arbetsförhållanden, utveckling och skydd av
äktenskapets institution, regeringsinitiativ om
hjälp till familjer, pensionsfonder och social
försäkring, social omsorg.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uppvisat erbjudande: 7962
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
mazowieckie, Polen

Ministeriet för jordbruket och utceckling av
landet håller på med frågor angående
jordbruksproduktion, utveckling av det polska
landet, livsmedelsindustri, fiske och sanitär-
och veterinärtillsyn.

12>

Hjälp

Har du inte funnit den sökta produkten, det sökta företaget, den sökta servicen eller sökresultater är inte tillräckliga för dig, då skriv till oss, vad du söker eller behöver. Vi skicker din fråga direkt till motsvarande företag.

Skriv till oss

X

Please be advised that we process personal data and use cookies in the scope described in the Privacy Policy.