Lufttransport från ZTE

På grund av det växande intresset för att transportera speciell och stor last med flyg har vi också inkluderat ett sådant erbjudande i vårt sortiment.

Trots att lufttransporter är dyrare än väg-, järnvägs- eller sjötransporter garanterar en betydligt kortare tid som krävs för att flytta en viss last. Detta är oerhört viktigt när man genomför stora, internationella investeringar, där enskilda element produceras i fabriker belägna i olika delar av världen.

Följande maximala dimensioner kan transporteras med flyg:

- 43 m lång, 6,4 m bred, 4,4 m hög, 250 ton vikt (AN 225 flygplan);
- 49 m lång, 3,17 m bred, 3,04 m hög, 111 ton vikt (Boeing 747 fraktflygplan);
- 36,50 m lång, 6,4 m bred, 4,4 m hög, 110 ton vikt (AN 124 flygplan).

Det ovan nämnda flygplanet flyger uteslutande på charterbasis. Specialistlogistikoperatörer tar hand om dem och det finns definitivt färre av dem än traditionella lufttrafikföretag. Därför bör denna tjänst beställas i god tid.