Stella Pack är en av de största tillverkarna av sopsäckar och distributörer av icke-kemiska rengöringsmedel och hygienprodukter i Europa. Förutom Stella Pack SA i gruppen ingår även Stella Pack Ukraina och Stella Pack Rumänien.

Vår historia står för 20 års erfarenhet från tillverkning och distribution av produkter av högsta kvalitet och etablering av egna varumärken på marknaden. Ni kan hitta våra produkter i lokala butiker och i de flesta butikskedjorna i Polen och Europa. Den höga kvaliteten av våra produkter bekräftas med bl.a. följande certifikat: ISO 9001:2015, BRC-certifikatet samt flera utmärkelser för våra produkter, särskilt för premiumvarumärket Stella.

Vår största stolthet utgörs av 6 moderna produktionsanläggningar i Polen och Ukraina. Alla av oss tillverkade sopsäckar framställs av återvunnet plastfolieavfall. Vi sätter oss starkt emot att producera och på marknaden införa sopsäckar tillverkare av ursprungliga råvaror (Virgin). Vi förfogar över en unik, av oss framtagen teknik som innebär omvandling av plastfolieavfall till regranulat och sedan till fullvärdiga sopsäckar. Det är en miljövänlig teknik som omfattar en högeffektiv sorteringsanläggning som är modernast i Europa och av Stella Pack patenterat värmeanvändningssätt som gör hela processen mera miljövänlig.  Stella Pack processar varje månad över 2000 ton plastfolieavfall och förvandlar det till sopsäckar som i varje avseende är jämförbara till produkter framställda av ursprungliga råvaror.

Sedan över 20 år tillbaka har vi i praktiken införlivat idéen med kretsloppsekonomi, vi behandlar plastfolieavfall, avlägsnar det från miljön och förvandlar till en produkt vars design gör att den igen kan återanvändas. Investeringsprocessen i samband med uppförandet av en ny anläggning för regranulering och tillverkning av sopsäckar som startades år 2013 kommer att leda till att vi uppnår en månatlig produktionskapacitet på 3000 ton.